LAT | RUS | ENG
PARTNERI

Valentīns Bļugers
Baiba Plaude
Vairis Reinholds
Jevgenijs Maņenkovs


ZVĒRINĀTI ADVOKĀTI,
PALĪGI UN KONSULTANTI


Evija Hmelevska-Lagzdiņa
Vadims Kočergins
Iveta Legzdiņa

Baiba Plaude
Advokātu kolēģijā no 1979.gada

Izglītība: 1979.gadā pabeigta Latvijas Valsts universitātes Juridiskā fakultāte,
1999.gadā Rīgas Juridiskās augstskolas kurss "Starptautiskās Tirdzniecības tiesības";
2004/2005.gadi Rīgas Juridiskās augstskolas maģistratūras programma “Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības”
2012/2013.gadi kursi “Mediācijas metožu praktiska izmantošana”.
1989./90.gados stažēšanās ASV juridiskajā firmā "Jenner & Block", Čikāgā,

No 2006.gada Latvijas zvērinātu Advokātu Kolēģijas disciplinārlietu komisijas locekle;

Rīgas Starptautiskās Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Specializācija: Nekustamais īpašums, Būvniecība, investīciju projektu juridiskais nodrošinājums, administratīvās tiesības, apvienošanās un kapitāla iegāde , konkurences tiesības, Eiropas Savienības (ES) tiesības, mediācija, līgumi, pārstāvība tiesās, ieskaitot LR Augstākās Tiesas Senātu, šķīrējtiesās

Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Email: plaude@bp.eunet.lv

© BLUGER&PLAUDE
Visas tiesības aizsargātas